11 листопада 2015 р.

Excursion - November, 11

Американська бібліотека сьогодні приймала колег з Архітектурної бібліотеки ім. Заболотного, слухачів Інституту публічного управління і кадрової політики, які підвишують кваліфікацію в НАКККіМ.